Pipehatt Nettbutikk
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Betingelser

Pipehatt AS betingelser

Generelt 
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av selger, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer  moms, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt.
Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Forsendelse
Alle leveringer av småpakker skjer med Posten / Bring, evt Budbil etter avtale. Gods og pallefrakter (Ovner, stålpiper, større pipebeslag , storbestillinger skjer med en av våre samarbeidspartnere. For tilden benyttes primært EEK Logistikk for slike sendinger ut fra vårt lager. 

Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 1-3 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil vanligvis få beskjed når varene er utsendt. Kunden vil også få forespeilet leveringstid ved ordrer som ikke er lagervarer hos Pipehatt AS. Normalt vil varer som bestilles der ikke foreligger vårt lager leveres innen 5 -10 kalenderdager.

Forsendelse og levering av pipehatter vi produserer på Notodden kan variere, og i perioder må det påregnes 2-3 ukers levering for disse. Kunden vil bli forespeilet ca leveringstid på disse varene før ordren effektueres. Estimert produksjonstid skal ikke overstige mer enn 7 virkedager. 

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke eller minipakke. Sistnevnte kan bli levert i postkasse hvis pakken går i postkassen. Øvrige pakker hentes på ditt postutleveringssted.

Dersom varen blir skadet i sending skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Er emballasjen skadet ved utleveringstidspunktet skal man melde dette direkte til posten/transportør der man kvitterer ut pakken. Det skal også fylles ut skademeldingsskjema. (For Posten gjelder postens skademeldingsskjema.)

For uavhentede pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 290kr eks.mva.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger. Ved eventuelle pakkefeil ved vårt lager dekker vi selvsagt porto for retur. Det skal avtales med vårt ordrekontor før retur iverksettes. 

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist

Det er 14 dagers angrefrist fra varen er mottatt. 
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd)

For spesialproduserte produkter for kunde gjelder egne retningslinjer. Her betaler kunden 60% av varens verdi samt frakt ved retur av varen. Kunden kan for disse varene  annulere kjøpet kostnadsfritt innen 2 dager etter bestilling. Dette gjelder først og fremst for produktene pipehatter beslag og spesialbestillte underlagsplater, da dette er produkter laget etter konkrete mål oppgitt fra våre kunder.

Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Selskapet Pipehatt vil aldri bære ansvar for montering av produkter. Dette gjelder alle ledd i monteringen. Pipehatt oppfordrer kundene til å følge gjeldende forskrifter og lovverk. Kunden bærer selv ansvar for at produkter kjøpt av oss er innstallert korrekt, og av fagkyndige ihht standardisert og evt de gjeldende regler for den aktuelle kommune.

Endring i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

 

Pipehatt AS -Nettbutikk i 9 år  2008  - 2017!  

God kvalitet og lave priser gjør Pipehatt AS til kundenes favoritt. 

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke